Map for Mount Kato Ski Area

Map for Mount Kato Ski Area

 
 

Mount Kato Ski Area

20461 Hwy 66
Mankato, MN 56001 | directions
(507) 625-3363 | fax: (507) 625-3559